INFORMARE PUBLICA

In conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, va aducem la cunostinta raportul trimestrial cu privire la monitorizarea factorilor de mediu.

Societatea Complex BTT Bascov SA cu sediul social în judetul Argeş, comuna Bascov, Str. Lunca nr. 110, cod postal 117045, telefon/fax 0752 333 604; 0248 270 352/ 0248 270 177, e- mail: star@gic.ro, înmatricula la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J03/3046/1992, CUI RO

3111674, reprezentată prin Director General Yasemin BADEA, avand ca domeniul de activitate hotel-restaurant acorda in mod constant si sustinut o grija deosebita protectiei si conservarii mediului inconjurator.

Societatea Complex BTT Bascov SA detine Autorizatia de mediu nr. 93 din 27.04.2010 revizuita la 14.11.2017, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Arges pentru activitatea de hotel cod CAEN 5510; restaurant cod CAEN 5610 si Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr.

269/02.11.2015 emisa de Administratia Bazinala Arges-Vedea.

Conform condițiilor impuse prin autorizațiile mai sus prezentate, societatea a efectuat următoarele demersuri:

  • - a întreținut în permanență curățenia, a organizat colectarea selecti a deșeurilor;
  • - are contracte incheiate pentru ridicarea deșeurilor de orice tip (inclusiv pentru deșeurilpericuloase);
  • - a transmis anual, la Ageia pentru protecția mediului, raportul privind gestionarea deșeurilor;
  • - a monitorizat parametrii de mediu in conformitate cu autorizatia de mediu;
  • - a monitorizat calitatea apelor evacuate cu o frecventa semestriala prin Laboratorul

Calitatea Apei Pitesti din cadrul Administratiei Bazinale Arges-Vedea.

În perioada 01.01.2017 - 01.12.2017, din activitatea Complex BTT Bascov SA. Pitesti, nu au rezultat consecințe negative asupra mediului.